EU Ambasadori

Europska unija važan je dio naših života i nužno je upoznati se s našim pravima, obvezama i mogućnostima djelovanja u cilju poboljšanja društva, o čemu možemo saznati, između ostaloga, zahvaljujući programu Škola ambasador Europskog parlamenta u kojemu Gimnazija Velika Gorica uspješno sudjeluje.

Gimnazija Velika Gorica u 2020 je EU ambsador

Europska unija snažan je zagovornik provedbe i dostizanja globalnih ciljeva (GC) definiranih dokumentom The 2030 Agenda for Sustainable Development Ujedinjenih naroda. Gimnazija Velika Gorica inovativnim pristupom želi informirati uže i šire okružje o spoznajama o raznolikosti prirode, nužnosti održivog upravljanja prirodnim dobrima. Želimo pokazati koliko je važna osobna i zajednička odgovornost za upravljanje prirodnim resursima i  ostvarenje pojedinih globalnih ciljeva.

Rad učenika 4.d

Želimo utjecati na podizanje razine građanske i društvene kompetencije mladih i motivirati ih za aktivno participiranje u ekološkim projektima. Stvaramo okružje u kojem mladi predlažu rješenja, kritički promišljaju o čistoj vodi koja je dostupna svima. U suradnji s Forumom za slobodu odgoja i Uredom Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj pokrenuli smo projekt Zaštitimo naše vode.

Ambasadori seniori i ambasadori juniori, nastavnici i svi učenici Gimnazije Velika Gorica istraživali su tijekom školske godine globalne ciljeve održivog razvoja. Jedan od naših ciljeva istraživanja je CILJ 6: ČISTA VODA I SANITARNI UVJETI – osigurati sanitarne uvjete i pristup pitkoj vodi za sve. Čista voda dostupna svima bitno je obilježje svijeta u kojemu želimo živjeti. Na planetu ima dovoljno pitke vode, no zbog gospodarskih problema i loše infrastrukture svake godine milijuni ljudi, od kojih je većina djece, umire od bolesti povezanih s vodoopskrbom te neadekvatnim sanitarnim i higijenskim uvjetima. Nedostatak vode, loša kvaliteta vode i neodgovarajuća kanalizacija negativno utječu na sigurnost hrane, mogućnost životnih izbora i obrazovnih mogućnosti siromašnih obitelji diljem svijeta. Procjenjuje se da će do 2050. barem jedna od četiri osobe živjeti u zemlji s problemom nestašice pitke vode. Jedan od podciljeva stoga je postići do kraja 2030. univerzalan i jednak pristup sigurnoj i jeftinoj pitkoj vodi za sve, kao i odgovarajući i jednak pristup svih sanitarnim i higijenskim uvjetima.

Naše je istraživačko pitanje: mogu li (ja) pridonijeti zaštiti voda?

Učenici, nastavnici , stručne suradnice i ravnateljica prepoznali su važnost očuvanja okoliša za opću dobrobit. Istraživali su različite oblike djelovanja koja utječu na održivi razvoj. Svi smo prepoznali koliko je svatko od nas važan i koliko je bitno da smo povezani u kreiranju rada i života u našoj maloj zajednici. Suradnički smo učili, radili u timu i individualno. U našoj smo virtualnoj učionici pomoću raznih digitalnih alata istraživali primjere održivoga razvoja. Međusobno smo surađivali i dijelili različite materijale. Kritički smo promišljali i uvažavali različita mišljenja. Naši su nas nastavnici vodili i poticali kako bismo zajedno istražili važnost vode i pridonijeli boljoj budućnosti za sve.