Projekt Šuma

Učenici naše Škole u sklopu projekta Sačuvajmo hrvatske šume! su kreirali plakate i infografike povodom Svjetskog dana zaštite šuma, a  na nastavi informatike su razvili 5 pametnih uređaja za rano otkrivanje požara u šumi te uz pomoć 3D pisača ispisali i kutijice za njih. U suradnji sa Šumarijom Velika Gorica planirana je sadnja stotinjak sadnica hrasta lužnjaka u drevnoj šumi Turopoljski lug, što je nažalost u ovim okolnostima nemoguće izvesti.

Rad učenika Pametan uređaj za rano otkrivanje požara

Projektni dan održan u subotu 18.4. prvotno je bio planiran kao akcija svih učenika i nastavnika sadnje stabala hrasta lužnjaka u Turopoljskom lugu. Međutim epidemiološka situacija nas je primorala da se virtualiziramo. Virtualni projektni dan obilježen je  različitim kreativnim uratcima svih učenika i nastavnike. Više o tome pročitajte na stablu :).

Virtualni projektni dan
Video povodom Svjetskog dana šuma
Projektni dan nastava Glazbene umjetnosti
Interaktivni plakat Digitalnih kreativaca